Konferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktów międzynarodowych, realizowana”, 30 września 2022 r.

Konferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktów międzynarodowych, realizowana”, 30 września 2022 r.

IMG20220930155057

Konferencja „Prawa człowieka w dobie konfliktów międzynarodowych, realizowana”
Data konferencji: 30 września 2022 r.
Miejsce: Hotel Pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin

Konferencja organizowana w ramach projektu: OBYWATELU MASZ PRAWO!

Opis konferencji:

Dnia 30 września 2022 r., w Lublinie odbyła się konferencja pn. Prawa człowieka w dobie konfliktów międzynarodowych, realizowana w ramach grantu MEiN pn. OBYWATELU MASZ PRAWO!

Konferencja stanowiła odpowiedź na potrzebę dyskusji, koncentrującej się na rozwiązaniach dotyczącej pozycji i poszanowania praw jednostki w trakcie trwania konfliktów zbrojnych. Stanowiła ona również zarys rozwiązań dotyczących polityki prowadzonej przez Rosję w kontekście łamania praw człowieka. Agresja ta niesie za sobą wyzwania, nałożone na Unię Europejską i państwa sąsiadujące z Ukrainą, dotyczące zagwarantowania praw migracyjnych i pobytowych cudzoziemcom uciekającym ze swojego państwa w obawie o własne życie.

Od wieków ludzkość naznaczona jest konfliktami na różnoraką skalę. Wraz z upływem czasu, postępem cywilizacyjnym i technicznym dochodzi do nowych form konfliktów na coraz większą skalę. Oprócz wojen, realnymi zagrożeniami są ataki terrorystyczne, przemoc o charakterze ekonomicznym,  czy też agresje mające różne podłoża: religijne, etniczne etc.

Utrzymanie pokoju jest warunkową poszanowania praw człowieka, a konflikty o charakterze zbrojnym są główną przyczyną ich łamania. Co gorsza nie dotyczy to jedynie żołnierzy, najemników czy jeńców wojennych, ale z niepokojem należy zauważyć, że skierowana jest wobec ludności cywilnej. Pomimo licznych uregulowań prawa międzynarodowego, powstawania kolejnych instytucji międzynarodowych, stawiających za cel ochronę ludności podczas konfliktów zbrojnych, nadal prawa człowieka są łamane na wielką skalę.

Dzieje się tak również na Ukrainie, gdzie brutalnemu atakowi ze strony Federacji Rosyjskiej towarzyszy łamanie wszelkich zasad prawa międzynarodowego.

Program konferencji:

Godz. 10.00–10.20
Otwarcie konferencji
dr Magdalena Maksymiuk (UKSW), koordynator projektu, członek Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego

Panel I
Godz. 10.20–11.20

Przewodniczy: dr Ilona Grądzka
Prawa podstawowe a problem wojny i pokoju

 • dr Edyta Krzysztofik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Prawo do pokoju jako prawo podstawowe
 • dr Konrad Walczuk prof. ucz., Akademia Sztuki Wojennej
  Prawa człowieka a sytuacje kryzysowe w kontekście konfliktów międzynarodowych
 • dr Malwina Kołodziejczak – Akademia Sztuki Wojennej
  Problematyczny “czas wojny w przepisach obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej”

Godz. 11.20–12.00 – przerwa kawowa

Panel II
Godz. 12.00–13.00

Przewodniczy: dr Edyta Krzysztofik (KUL)
Gwarancja praw podstawowych w obliczu konfliktów zbrojnych

 • dr Robert Boroch- Uniwersytet Warszawski
  Prawa człowieka — perspektywa antropologii społeczno-kulturowej
 • dr Wojciech Gizicki prof. ucz., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Jednostka i społeczeństwo w obliczu współczesnej wojny
 • dr Weronika Jakubczak- Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  Prawa człowieka a działania hybrydowe

Godz. 13.00–14.00 – lunch

Panel III
Godz. 14.00–15.00

Przewodniczy: dr Magdalena Maksymiuk (UKSW)
Rosyjska agresja na Ukrainę a zagrożenia praw człowieka

 • dr Marcin Paluch, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  Wojna jako instrument polityki zagranicznej Rosji w XIX i XX w. aspekty militarne
 • dr Tomasz Wicha, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  Zagadnienie naruszeń praw człowieka w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w debacie parlamentarnej w Polsce po 24 lutego 2022r.
 • dr Dariusz Gabrel- Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości (ludobójstwa) w świetle polskiej praktyki śledczej – zarys tematu

Godz. 15.00 –15.30 – przerwa kawowa

Panel IV
Godz. 15.30–16.30

Przewodniczy: dr Andrzej Pogłódek (UKSW)
Wojna na Ukrainie a prawa migracyjne

 • dr Magdalena Maksymiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  Gwarancja praw podstawowych wobec cudzoziemców na przykładzie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • dr Tomasz Stępniewski prof. ucz., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Instytut Europy Środkowej w Lublinie, dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Instytut Europy Środkowej w Lublinie,
  Migracja przymusowa Ukraińców do Polski: uwarunkowania, skala, perspektywy
 • dr Agnieszka Parol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie a prawo do swobodnego przepływu osób w strefie Schengen

Dyskusja Godz. 16.30–17.00

Moderator: dr Edyta Krzysztofik, (KUL), dr Magdalena Maksymiuk (UKSW)

Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów

Godz. 17.00 – Zamknięcie obrad- ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. ucz.- Prezes Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego

 

Komitet Naukowy:
dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. ucz. (KUL)
dr hab. Bogumił Szmulik prof. ucz. (UKSW)
dr hab. Konrad Walczuk prof. ucz. (AszWoj)
dr Edyta Krzysztofik (KUL)
dr Magdalena Maksymiuk (UKSW)

Komitet Organizacyjny:
Maria Fróg-Pilch, koordynator procesu wydawniczego i działań formalnych projektu
dr Edyta Krzysztofik (KUL)
dr Magdalena Maksymiuk (UKSW), koordynator projektu, członek Zarządu Fundacji
mgr Olga Pogodzińska (studentka KUL)
mgr Dagmara Rembowska (doktorant KUL)

Udostępnij wpis:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Ostatnio dodane
Kategorie wpisów
Kategorie
Tagi
Bądź na bieżąco