O projekcie

O projekcie

Projekt łączy w sobie elementy naukowo-badawcze z informacyjnymi i edukacyjnymi. Ma charakter kreatywny, rozwojowy i innowacyjny. Źródłem nieprzestrzegania prawa są nie tylko czynniki powiązane ściśle lub circa z osobą sprawcy, ale również mierna lub znikoma edukacja prawna i stopień uświadamiania społeczeństwa. Jesteśmy nastawieni na badanie, rozwój, upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych rozwiązań, służących rozstrzygnięciu problemów grup docelowych, poprzez informowanie i edukowanie o przysługujących im prawach.

Projekt będzie polegał na budowie systemu wsparcia informacyjno-edukacyjnego i analityczno-badawczego podmiotów, organizacji NGO i instytucji publicznych, zorientowanych na upowszechnianie praw i obowiązków obywateli, a także ścieżek ich dochodzenia. Chcemy przekazywać wiedzę, która nie będzie opierała się na prezentowaniu hermetycznego materiału małej grupie osób, lecz będzie szeroko dostępna.

Projekt finansowany z programu „Nauka Dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529205/2021/2021, kwota dofinansowania 900 000,00 zł, całkowita wartość projektu 900 000,00 zł.