Konstytucja

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna)

Nota informacyjna przygotowana przez Pana Profesora Andrzeja Jackiewicza przedstawia zagadnienie przesłanki nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 45 przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wynikające […]

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna) Read More »

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna)

W ekspertyzie specjalistycznej przygotowanej przez Panią Profesor Aleksandrę Syryt, czytamy o kwestii związanej z zakresem ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP. Zostały one wyrażone w art. 73 Konstytucji RP. Należą do praw kulturalnych, choć w istocie są rozwinięciem wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Prawa te łącznie tworzą

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna)

Prezentowana ekspertyza przedstawia kwestię możliwości rozwiązania zgromadzenia przez Policję. Jak wiemy, organizowanie zgromadzeń i uczestnictwo w nich jest jedną z podstawowych wolności, jakie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje Konstytucja i jedyne ograniczenie tych wolności może nastąpić poprzez ustawę. Wolność ta wynika z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której ochrona jest obowiązkiem państwa.

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Nota informacyjna opracowana przez Panią dr hab. Aleksandrę Syryt, prezentuje kwestię zabezpieczenia społecznego jako programu ochrony socjalnej. Tego typu system ma na celu zagwarantowanie pewnego stopnia zabezpieczenia dochodów w razie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze starością, przeżyciem, niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością, bezrobociem lub wychowywaniem dzieci albo innymi ryzykami, które powodują, że człowiek nie jest w stanie

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP Read More »