Ochrona praw obywatelskich

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna)

Konstytucja RP będąca najwyższym aktem normatywnym w wewnętrznym porządku prawnym, gwarantuje każdemu, wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, wolności i prawa. Należy do nich nietykalność i wolność osobista. Ustawa Zasadnicza równocześnie określa zasady dopuszczalnej ingerencji we wspomniane wyżej prawa oraz wolności. Konieczną przesłanką, uzasadniającą ograniczenie konstytucyjnych praw, jest między innymi zabezpieczenie porządku publicznego, zdrowia, […]

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna) Read More »

Rola ombudsmana w ochronie praw obywatelskich w Luksemburgu (ekspertyza specjalistyczna)

Rola ombudsmana w ochronie praw obywatelskich w Luksemburgu

W prezentowanej ekspertyzie specjalistycznej, którą opracował Pan dr Marcin Łukaszewski, możemy zapoznać się z rolą ombudsmana w ochronie praw obywatelskich w Luksemburgu. Oprócz ciekawych opisów prezentujących działanie tej instytucji, Autor wskazał także, iż w połowie 2022 roku w tamtejszym parlamencie odbyła się debata na temat sprawozdania Ombudsmana z jego działalności w roku 2020 (sic!), w

Rola ombudsmana w ochronie praw obywatelskich w Luksemburgu Read More »