Prawa obywatela

Recurso de amparo constitucional – hiszpański model skargi konstytucyjnej (ekspertyza specjalistyczna)

W prezentowanej ekspertyzie specjalistycznej, którą opracował Pan Profesor Andrzej Jackiewicz, możemy zapoznać się z hiszpańskim modelem skargi konstytucyjnej-Recurso de amparo constitucional. W systemie ochrony praw jednostki w Hiszpanii, w którym centralną kategorią praw są zapisane w Konstytucji Hiszpanii prawa podstawowe, sądownictwo jest głównym ich gwarantem. Składają się na nie zarówno sądy powszechne, jak i sądownictwo […]

Recurso de amparo constitucional – hiszpański model skargi konstytucyjnej (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna)

W ekspertyzie specjalistycznej przygotowanej przez Panią Profesor Aleksandrę Syryt, czytamy o kwestii związanej z zakresem ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP. Zostały one wyrażone w art. 73 Konstytucji RP. Należą do praw kulturalnych, choć w istocie są rozwinięciem wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Prawa te łącznie tworzą

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna)

Prezentowana ekspertyza przedstawia kwestię możliwości rozwiązania zgromadzenia przez Policję. Jak wiemy, organizowanie zgromadzeń i uczestnictwo w nich jest jedną z podstawowych wolności, jakie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje Konstytucja i jedyne ograniczenie tych wolności może nastąpić poprzez ustawę. Wolność ta wynika z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której ochrona jest obowiązkiem państwa.

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna)

Konstytucja RP będąca najwyższym aktem normatywnym w wewnętrznym porządku prawnym, gwarantuje każdemu, wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, wolności i prawa. Należy do nich nietykalność i wolność osobista. Ustawa Zasadnicza równocześnie określa zasady dopuszczalnej ingerencji we wspomniane wyżej prawa oraz wolności. Konieczną przesłanką, uzasadniającą ograniczenie konstytucyjnych praw, jest między innymi zabezpieczenie porządku publicznego, zdrowia,

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna) Read More »

Witamy na stronie projektu "Obywatelu masz prawo!"

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!”

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!”. Projekt łączy w sobie elementy naukowo-badawcze z informacyjnymi i edukacyjnymi. Ma charakter kreatywny, rozwojowy i innowacyjny. Źródłem nieprzestrzegania prawa są nie tylko czynniki powiązane ściśle lub circa z osobą sprawcy, ale również mierna lub znikoma edukacja prawna i stopień uświadamiania społeczeństwa. Jesteśmy nastawieni na badanie, rozwój, upowszechnianie i

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!” Read More »