Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna)

Prezentowana ekspertyza przedstawia kwestię możliwości rozwiązania zgromadzenia przez Policję. Jak wiemy, organizowanie zgromadzeń i uczestnictwo w nich jest jedną z podstawowych wolności, jakie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje Konstytucja i jedyne ograniczenie tych wolności może nastąpić poprzez ustawę. Wolność ta wynika z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której ochrona jest obowiązkiem państwa.

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna) Read More »