Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna)

W ekspertyzie specjalistycznej przygotowanej przez Panią Profesor Aleksandrę Syryt, czytamy o kwestii związanej z zakresem ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP. Zostały one wyrażone w art. 73 Konstytucji RP. Należą do praw kulturalnych, choć w istocie są rozwinięciem wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Prawa te łącznie tworzą […]

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna) Read More »