Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna)

Nota informacyjna przygotowana przez Pana Profesora Andrzeja Jackiewicza przedstawia zagadnienie przesłanki nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 45 przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wynikające […]

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna) Read More »