Recurso de amparo constitucional – hiszpański model skargi konstytucyjnej (ekspertyza specjalistyczna)

W prezentowanej ekspertyzie specjalistycznej, którą opracował Pan Profesor Andrzej Jackiewicz, możemy zapoznać się z hiszpańskim modelem skargi konstytucyjnej-Recurso de amparo constitucional. W systemie ochrony praw jednostki w Hiszpanii, w którym centralną kategorią praw są zapisane w Konstytucji Hiszpanii prawa podstawowe, sądownictwo jest głównym ich gwarantem. Składają się na nie zarówno sądy powszechne, jak i sądownictwo […]

Recurso de amparo constitucional – hiszpański model skargi konstytucyjnej (ekspertyza specjalistyczna) Read More »