Prawo konstytucyjne

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna)

Nota informacyjna przygotowana przez Pana Profesora Andrzeja Jackiewicza przedstawia zagadnienie przesłanki nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 45 przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wynikające […]

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna) Read More »

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna)

W ekspertyzie specjalistycznej przygotowanej przez Panią Profesor Aleksandrę Syryt, czytamy o kwestii związanej z zakresem ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP. Zostały one wyrażone w art. 73 Konstytucji RP. Należą do praw kulturalnych, choć w istocie są rozwinięciem wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Prawa te łącznie tworzą

Zakres ochrony wolności nauczania i prowadzenia badań naukowych w Konstytucji RP (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna)

Prezentowana ekspertyza przedstawia kwestię możliwości rozwiązania zgromadzenia przez Policję. Jak wiemy, organizowanie zgromadzeń i uczestnictwo w nich jest jedną z podstawowych wolności, jakie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje Konstytucja i jedyne ograniczenie tych wolności może nastąpić poprzez ustawę. Wolność ta wynika z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której ochrona jest obowiązkiem państwa.

Tryb i zasady rozwiązania zgromadzenia przez Policję (ekspertyza specjalistyczna) Read More »

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna)

Konstytucja RP będąca najwyższym aktem normatywnym w wewnętrznym porządku prawnym, gwarantuje każdemu, wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, wolności i prawa. Należy do nich nietykalność i wolność osobista. Ustawa Zasadnicza równocześnie określa zasady dopuszczalnej ingerencji we wspomniane wyżej prawa oraz wolności. Konieczną przesłanką, uzasadniającą ograniczenie konstytucyjnych praw, jest między innymi zabezpieczenie porządku publicznego, zdrowia,

Prewencyjne użycie kajdanek. Uprawnienia funkcjonariuszy, a prawa osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego (nota informacyjna) Read More »

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Nota informacyjna opracowana przez Panią dr hab. Aleksandrę Syryt, prezentuje kwestię zabezpieczenia społecznego jako programu ochrony socjalnej. Tego typu system ma na celu zagwarantowanie pewnego stopnia zabezpieczenia dochodów w razie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze starością, przeżyciem, niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością, bezrobociem lub wychowywaniem dzieci albo innymi ryzykami, które powodują, że człowiek nie jest w stanie

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP Read More »