Prawo obywatelskie

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna)

Nota informacyjna przygotowana przez Pana Profesora Andrzeja Jackiewicza przedstawia zagadnienie przesłanki nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 45 przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wynikające […]

Przesłanka nieuzasadnionej zwłoki w zakresie prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r (nota informacyjna) Read More »

Witamy na stronie projektu "Obywatelu masz prawo!"

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!”

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!”. Projekt łączy w sobie elementy naukowo-badawcze z informacyjnymi i edukacyjnymi. Ma charakter kreatywny, rozwojowy i innowacyjny. Źródłem nieprzestrzegania prawa są nie tylko czynniki powiązane ściśle lub circa z osobą sprawcy, ale również mierna lub znikoma edukacja prawna i stopień uświadamiania społeczeństwa. Jesteśmy nastawieni na badanie, rozwój, upowszechnianie i

Witamy na stronie projektu „Obywatelu masz prawo!” Read More »