Prawo do udziału w życiu politycznym osób należących do mniejszości narodowych w Bułgarii na przykładzie mniejszości tureckiej

Nota informacyjna sporządzona przez Panią dr hab. prof. UWr Elżbietę Szyszlak, prezentuje nam kwestię związaną z prawem do udziału w życiu politycznym osób należących do mniejszości narodowych w Bułgarii na przykładzie mniejszości tureckiej. Jak pisze Pani Profesor, najliczniejszą z mniejszości narodowych w Bułgarii są właśnie Turcy. W statystykach z 2011 roku czytamy, że Turcy stanowili […]

Prawo do udziału w życiu politycznym osób należących do mniejszości narodowych w Bułgarii na przykładzie mniejszości tureckiej Read More »