Prawo ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej do życia w nieskażonym środowisku naturalnym

Prawo ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej do życia w nieskażonym środowisku naturalnym (nota informacyjna)

Pan Doktor Tomasz Szyszlak w prezentowanej nocie informacyjnej przedstawia zagadnienie związane z prawem ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej do życia w nieskażonym środowisku naturalnym. W kontekście walki ze zmianami klimatycznymi na świecie coraz większą uwagę zwraca się na miejsce w tym procesie właśnie ludów tubylczych. Naukowcy opracowali modele matematyczne, w których uwzględnili dotychczasowe zanikanie tundry […]

Prawo ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej do życia w nieskażonym środowisku naturalnym (nota informacyjna) Read More »