Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Nota informacyjna opracowana przez Panią dr hab. Aleksandrę Syryt, prezentuje kwestię zabezpieczenia społecznego jako programu ochrony socjalnej. Tego typu system ma na celu zagwarantowanie pewnego stopnia zabezpieczenia dochodów w razie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze starością, przeżyciem, niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością, bezrobociem lub wychowywaniem dzieci albo innymi ryzykami, które powodują, że człowiek nie jest w stanie […]

Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP Read More »