Podsumowanie seminarium on-line: Ochrona praw człowieka w systemach i państwach pozaeurpejskich, 13 grudnia 2023 r.

Podsumowanie seminarium on-line: Ochrona praw człowieka w systemach i państwach pozaeurpejskich, 13 grudnia 2023 r.

IMG-20231215-WA0001

Podczas seminarium prof. Osuchowska nakreśliła czym są wspólnoty- grupy ludów tubylczych, które są liczne, bowiem stanowią 8,3% całej ludności regionu. Wskazała również ochronę ich praw, na który wpływ miały grupy ekologiczne, MERCOSUR czy Wspólnota Andyjska. W tych środowiskach niezwykle ważna jest kwestia równości płci, dostępu do edukacji, prawa do ziemi (przodków), a także zwiększenia ich udziału w prawach publicznych i politycznych. W 2006 roku w Genewie ONZ podpisało deklarację praw ludów tubylczych, do której sprzeciw zgłosiły chociażby USA, Kanada czy Nowa Zelandia- państwa w których ludy tubylcze odgrywają ważną rolę i stanowią wysoki procent populacji.

Druga ekspertka dr Malwina Kołodziejczak wskazała, że Tajwan w kontekście sytuacji międzynarodowej został wykluczony i pominięty. Poprzez politykę Chin z państwa nieuznawanego stał się państwem nieuznawanym. Wskazuje jednak, że koncepcja praw człowieka mimo, że ukształtowała się w państwach zachodu ma swoje odzwierciedlenie na Tajwanie. Potwierdzenie tego można odnaleźć chociażby w rankingu Freedom House.

Dr Andrzej Pogłódek przybliżył organizację ASEAN- państw Azji Południowo- Wschodniej. Wskazał, że państwa wchodzące w skład organizacji charakteryzują się dynamizmem w zakresie rozwoju praw człowieka. Podkreślił jednak, że nie mają one pełnego odzwierciedlenia w uniwersalnym systemie praw człowieka, a są wyrazem koncepcji wartości azjatyckich i odmiennego kręgu kulturowego.

Galeria
Udostępnij wpis:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Ostatnio dodane
Kategorie wpisów
Kategorie
Tagi
Bądź na bieżąco